Core Team


Sagun Dhakhwa

Tina Rajbhandari

Sapin Bajracharya

Tripti Pant

Dinesh Shah

Sujam Babu Shrestha

Alisha Shakya

Shraddha Shakya

Reena Malla